AB „Umega“ baigė projektą „AB „Umega“ technologinės/gamybinės bazės modernizacija“

AB „Umega“ baigė 2013 metų rugsėjo mėnesį pradėtą projektą AB „Umega“ technologinės/gamybinės bazės modernizacija“, projekto Nr. VP-2.1-ŪM-06-K-02-082 pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Invest LT2“.
Įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo bei nuosavomis lėšomis finansuojamą projektą „AB „Umega“ technologinės/gamybinės bazės modernizacija“, projekto Nr. VP-2.1-ŪM-06-K-02-082 bendrovė nusipirko ir sumonavo 31 komplektą įrengimų ir du komplektus (10 ir 8 vienetų) programinės įrangos už 2,93 mln. eurų iš kurių 50{910ba4f974a660f7949a23d07ea04f00e02f736f2d49cc7d1e55e6ebd4d0a51b} paramos lėšos.
Projekto įgyvendinimui vadovavo didelę patirtį turintys bendrovės darbuotojai: generalinis direktorius Tomas Džiugas. Jis buvo atsakingas už projekto darbų organizavimą, už visus projekte numatytus pasiekti rodiklius, vadovavo pirkimų komisijai. Vienybės departamento gamyklos direktorius Rokas Zinkevičius, SNOL departamento gamybos vadovas Valdas Survila, ŽŪT departamento. gamyklos direktorius Artūras Solovjovas. Finansų departamento direktorius Remigijus Vainius buvo atsakingas už projekto finansų valdymą.
Naujų įrengimų ir programinės įrangos dėka bendrovė atnaujino technologinę bazę, pagerino esamų gaminių ir paslaugų kokybę, pristato ir ruošiasi rinkai naujus produktus ir paslaugas: